Volvo Car PGD Kraków posiada certyfikat, potwierdzający najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny.

Bezpieczny salon i serwis Volvo

Nasz obiekt posiada certyfikat, potwierdzający najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów oraz, aby potwierdzić spełnianie przez nasz obiekt najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, w październiku br. przystąpiliśmy do audytu higienicznego, realizowanego przez TÜV SÜD Polska – jedną z wiodących na polskim rynku jednostek certyfikujących.

Volvo Car PGD Kraków stanowi doskonały przykład zaangażowania najwyższego kierownictwa oraz pracowników firmy w działania na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i higieny Klientów oraz pracowników.

Audytor TÜV SÜD Polska wyróżnił firmę za wysoką świadomość w zakresie obowiązujących wytycznych i wymagań, które powinny być spełnione w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa i konsekwencję w ich przestrzeganiu, m.in. poprzez stosowanie się do zasady DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki).

Audyt przeprowadzono w Volvo Car PGD Kraków w ramach wspólnego projektu audytów higienicznych w zakresie COVID-19, realizowanego przez Związek Dealerów Samochodów, Miesięcznik DEALER oraz TÜV SÜD Polska. W wyniku audytu Volvo Car PGD Kraków otrzymał najwyższe możliwe oceny i odebrał z rąk przedstawiciela TÜV SÜD Polska raport potwierdzający, że realizuje krajowe i międzynarodowe wymagania prawne w tym obszarze oraz wytyczne higieniczne i sanitarne.

Audyt higieniczny w zakresie COVID-19 stanowi ocenę danej organizacji w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wymaganiami branżowymi, opracowanymi przez ekspertów Związku Dealerów Samochodowych i TÜV SÜD Polska. Dzięki przystąpieniu do audytu higienicznego w zakresie COVID-19 firma potwierdziła, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny.

10 kroków do sukcesu, czyli obszary weryfikowane podczas audytu w Volvo Car PGD Kraków:

Środki zapobiegawcze w kontaktach z pracownikami, klientami i osobami trzecimi

  • Przestrzeganie zasad higieny osobistej i wewnętrznych wymagań organizacji.
  • Zachowywanie minimalnej odległości 2 m.
  • Stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Czyszczenie i dezynfekcja części wspólnych oraz sanitariatów

  • Opracowanie procedur dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.
  • Identyfikacja i dezynfekcja powierzchni ogólnodostępnych.
  • Regularna wentylacja pomieszczeń.

Zapewnienie odpowiednich odległości

  • Opracowanie i wdrożenie sposobów pracy zapewniających minimalną odległość 2 m lub ustanowienie alternatywnych środków ochronnych.
  • Wprowadzenie oznaczeń i ograniczeń zapewniających zachowanie bezpiecznej odległości.

Szkolenie pracowników i komunikacja

  • Pracownicy zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie obowiązujących zasad higieny oraz sposobów bezpiecznego postępowania.
  • Komunikacja o zastosowanych środkach ochronnych, a także obowiązujących zasadach higieny i bezpieczeństwa jest zrozumiała i czytelna.

Więcej informacji o Audycie Higienicznym TUV

Podejmij decyzję z nami